Skadarsko jezero - Divlja ljepota

Da li ste znali da je Nacionalni park Skadarsko jezero najveće jezero u južnoj Evropi i jedna od najzanimljivijih turističkih atrakcija na Balkanskom poluostrvu? Nebitno je da li ste već bili ovdje ili planirate posjetu, priča o Skadarskom jezeru je puna zanimljivosti i lijepih kulturno-istorijskih spomenika.

Raznovrsna flora i fauna su srž vizuelne atmosfere i izuzetnih znamenitosti koje Skadarsko jezero posjeduje. Mirna trska se polagano njiše na povjetarcu, rijeke teku graciozno dok sitni insekti plešu po njegovoj površini.

Jezero je ispunjeno pejzažima izuzetne ljepote i opkoljeno drevnim manastirima, crkvama i šarmantnim ribarskim selima – zemlja bogata istorijom i viševjekovnom kulturom. Jezero je kraškog tipa, sa mnogo ostrva na kojima se nalaze tragovi istorijskog i kulturnog nasleđa Crne Gore. Obale jezera bogate su brojnim rtovima i uvalama,i obrasle trskom koja ovom Nacionalnom parku daje autentičan izgled.

Legenda kaže da je vila, zbog zabranjene ljubavi prema mornaru, toliko plakala da je poplavila dolinu kojom je vladala i stvorila tako Skadarsko jezero. Druga priča govori o djevojci koja je zaboravila da zavrne slavinu, dok je iščekivala svog muža da se vrati iz rata.

Iako naku nudi drugačiju teoriju, ne može se poreći njegova magija. U ostalom, Skadarsko jezero je, svakako, stvorila ljubav.

Nacionalni park Skadarsko jezero

Do 1858. godine jezero je bilo samo poveća bara, koju su ljudi nazvali Veliko Blato. Te godine je rijeka Drim dovukla veliku količinu pijeska i mulja sa albanskih planina u ušće rijeke Bojane, dok se i samo korito rijeke nije pomjerilo. Time je stvoreno najveće jezero na Balkanu.

Sadašnje ime, Skadarsko jezero je dobilo po albanskom gradu, koji leži na njegovoj obali.

Crnogorski dio jezera je 1983. godine proglašen nacionalnim parkom kako bi se očuvala bogata priroda ovog kraja. Ovo zaštićeno prirodno dobro od nesagledivog značaja, obuhvata 40 000 ha od čega 25 400 ha vodene površine. Skadarsko jezero je od 1996. godine na Svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja, a 2011. godine je zvanično nominovano za status Uneska. Nacionalni park je takođe dobio IPA status – Međunarodno važno biljno područje.

Jedinstven ekosistem, pogodan za bogatu jezersku floru i faunu

Ekosistem Skadarskog jezera je jedinstven. Izgrađen je od močvara, šuma i stijena, i omiljen je kod ove raznovrsne flore i faune.

Na jezeru živi, gnijezdi se, zimuje i migrira 281 vrsta ptica. Među njima se izdvaja Dalmatinski pelikan. On je čak postao i zaštitni znak ovog Nacionalnog parka. U jezeru živi još i 49 različitih vrsta riba, pored mnogobrojnih vodozemaca, gmizavaca i sisara. Bujnu vegetaciju najčešće čine endemske vrste.

Jezero zimi zbog kiše nabuja i do 530 kvadratnih kilometara, uz pomoć njegove najveće pritoke, rijeke Morače. Ljeti površina jezera opadne na čak 350 kvadratnih kilometara.

Dvije trećine jezera pripadaju Crnoj Gori, dok jedna trećina pripada našim susjedima, Albaniji.

Raznolika i izvanredna flora

Skadarsko jezero održava i odgaja mnoge ljekovite, aromatične, medonosne i endemične cvijetne vrste. Među njima je dalmatinska zelena trava, ruzmarin, šafran, pitoma zmijina glava, divlja žuta lala, mesečeva šargarepa, lovor, šipak itd. U poplavljenim područjima ćete naići na mnoštvo različitih vrsta vrba. U sjevernom dijelu možete naći i drveće poput Skadarskog hrasta – zaštićena ugrožena vrsta.

Jezero je često prekriveno čuvenim tepihom od lokvanja, trskom, oivičeno kamenitom crnogorskom obalom. Ovaj pogled vam donosi izvanredno vizuelno iskustvo.

Od obrasle močvarne vegetacije do starih kestenovih šuma i stjenovitih ostrva, raznovrsnost staništa koje nudi Skadarsko jezero privlači raznovrsnost divljih životinja, gotovo bez premca.

Raj za pasionirane posmatrače ptica

Skadarsko jezero zaista jeste raj za ptice. Nastanjuje ga više od 280 različitih vrsta, i jedno je od najznačajnijih evropskih područja na drevnim migracionim putevima ptica.

Jezero je dom za više od pola evropskih ptičjih vrsta i predstavlja aerodrom za migratorne vodene vrste koje ostaju da prezime. Priznato je i kao Međunarodno važno područje za Ptice i Biodiverzitet, što ga čini svojevrsnim rajem za pasionirane posmatrače ptica. Mešovite kolonije pelikana, kormorana, golubova, čaplji, vodomara, patki i drugih vrsta, nastanjuju divlja, močvarna područja jezera.

Skadarsko jezero je takođe jedna od poslednjih velikih oaza malih kormorana.

DALMATINSKI PELIKAN - ELEGANTNI LETAČ

Najimpresivnija ptica na jezeru je Dalmatinski pelikan. Pančevo oko, ornitološki rezervat, predstavlja savršeno  mjesto za pravljenje gnijezda na plutajućoj mahovini, zvanoj arbunos.

Dalmatinski pelikani su dugi između 170 i 190 cm, sa rasponom krila od preko 3 m. Teški su između 11 i 15 kg i imaju dugačko kovrdžavo perje na glavi, sa nekoliko crnih pera na kraju krila. Oni najavljuju svoje prisustvo šištanjem i mogu da jedu ribu dugu čak pola metra.

Izgledaju prilično elegantno dok lete, zar ne? U tome im pomaže njihova građa, koja je slična čapljinoj. Ovi pelikani migriraju samo na kratkim udaljenostima a gniježđenje vrše u velikim kolonijama i samo jednom godišnje.

Autentična fauna

Skadarsko jezero je takođe dom brojnim ribljim vrstama, među kojima su nadaleko poznati krap i jegulja. U jezerskom bazenu se nalazi i 48 vrsta riba. Godinama su ljudi sa ovih područja, svoje specijalitete bazirali na jezerskom šaranu – krapu, ukljevi i jegulji.

Čak 38% od cjelokupne slatkovodne faune je endemsko, što prevazilazi svetski poznata jezera kao što su jezero Malavi i jezero Titikaka.

Ovo područje je dom i za mnoštvo životinjskih vrsta. Možete naići na guštera, zmiju, vidru, lasice i lisice, divlje veprove, pa čak i pokojeg vuka. Takođe možete pronaći i brojne vrste vodozemaca. Najznačajnije su zelena, velika i drvena krastača, skadarska zelena krastača, glatki tritoni itd.

Nažalost, sve veći ljudski faktor čini faunu Skadarskog jezera podložnom zagađenju vode, eksploataciji pijeska i šljunka i prekomjernom rastu algi.

Virpazar - Pecaroška varoš izgrađena na tri mosta

Malo ribarsko selo na obali Skadarskog jezera, zvano Virpazar, je mjesto koje morate posjetiti, makar na kratko!

Okupljeno oko trga i rijeke, ovo selo danas služi kao glavna kapija Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Stara teritorija Virpazara je međusobno povezana mostovima na rijekama Oraovštici i Virštici, zbog čega se ovo naselje nekada nazivalo i grad na tri mosta.

Virpazar je prvi put spomenut u 13. vijeku. Tada je i podignuto naselje na obalama dvije rijeke. Ljudi su dolazili malenim drvenim čamcima da posjete lokalnu pijacu. Sam naziv Virpazar, vam govori o mjestu oko izvora (vir) gdje su se održavale lokalne pijace (tzv. pazari).

Možda je sada mrlja na mapi, ali se Virpazar nekada smatrao toliko strateški važnim da su Turci-okupatori podigli veliku tvrđavu na brdu iznad njega. Posle njihovog poraza, ovo živopisno mjesto je postalo važan trgovački grad, sa užurbanom lukom. Početkom 1900-ih, povezan je sa Barom prvom crnogorskom uskotračnom prugom.

Virpazar je, takođe mjesto jednog od prvih moćnih ustanaka unutar jedne zemlje u Drugom svjetskom ratu, a protiv osvajača, zemalja Osovine. Dva podsjetnika na njegovu krvavu istoriju još uvek stoje u centru sela i nad njim.

Zbog svog geografskog položaja, Virpazar je administrativni, privredni i kulturni centar crmničkog kraja. Ima osnovnu školu, dom zdravlja, poštu, policijsku stanicu, željezničku stanicu itd.

Virski most

Jedan od tri glavna mosta u Virpazaru zove se Virski most. Podignut u vreme vladavine kneza Nikole I Petrovića 1905. godine, ovaj most predstavlja pravi kulturno-istorijski spomenik. Dugačak je impresivnih 46 metara, širok čak 5 i sačinjen je od tri luka.

Godinama je stajao oštećen, a konačno je rekonstruisan 2016. Država Crna Gora i opština Bar su posebnu pažnju posvetile ovom zadatku rekonstrukcije. Njihov je cilj bio da se svaki kamen vrati u svoj prvobitni položaj, kako bi se zaštitila autentičnost mosta.

Mjesto odakle je ispaljen prvi metak

Dok istražujete malo ribarsko selo Virpazar, jedna stvar će vam odmah privući pažnju. Upečatljiva bronzana statua na vrhu vidikovca se nadvija nad mostom.

Spomenik u bronzi predstavlja ratnika sa razvijenim zastavama i oružjem. Prije statue, na prirodnoj stijeni koja se uzdiže iznad Virpazara, bila je mala seoska crkva.

Virpazar je svoju slavu stekao 13. jula 1941. godine, kada je u njemu započet crnogorski partizanski ustanak – najžešći ustanak koji se desio u porobljenoj Evropi tokom Drugog svetskog rata. Učestvovalo je više od 30.000 vojnika iz cijele Crne Gore, a partizani su za samo 12 dana oslobodili veći dio teritorije Crne Gore.

Tvrđava Besac

Tvrđava Besac je kulturno-istorijski lokalitet od izuzetnog značaja i jedan od najljepših vidikovaca na Skadarskom jezeru. Tvrđava se nalazi nedaleko od Virpazara, povrh malenog brda. Zahvaljujući svom položaju Besac dominira nad prostranim crmničkim poljem.

Besac je izgrađen za vreme Osmanskog carstva, nakon pada Donje Zete 1478. godine. U ratovima s kraja 17. i početka 18. vijeka Besačka tvrđava je napokon osvojena od strane Crnogoraca. Između dva svjetska rata u Bescu je bila smještena žandarmerijska stanica, a tokom Drugog svetskog rata Italijani su je koristili kao zatvor, nakon čega je trajno napuštena.

Zemljotres 1979. godine naneo je značajnu štetu ovoj tvrđavi, a 2013. godine sprovedene su opsežne mjere konzervacije.

Iako Virpazar svim posetiocima izgleda kao mesto iz bajke, posmatranje sa tvrđave Besać je jedinstveno iskustvo.